Outplacement is ingezet indien dit dit geval is. Het is ook ingezet indien je, via een reorganisatie, boventallig raakt verklaard voor je huidige chef. Je is hierdoor gedwongen afscheid te nemen over je huidige chef en bovendien te kijken tot je opties.Kenmerkend vanwege de aanpak is: uniciteit: originele kwaliteiten, talenten en passie mits uitg… Read More